♥ CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC CẤP UEH ĐỂ TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN THAM GIA KỲ THI OLYMPIC TIN HỌC SINH
Tiếp nối thành công của Hội thảo Khoa học Quốc tế “Resilience by Technology and Design” lần thứ nhất (RTD
Hội thảo Khoa học Quốc tế "Resilience by Technology and Design" lần 2 (RTD 2024) là một sự kiện học
Chương trình học bổng trao đổi sinh viên quốc tế năm 2024 dành riêng cho sinh viên UEH. Theo đó,
Khoa mở lại link: https://forms.gle/6GbWPj4bnxAujuHbA Các bạn nào nếu đã xin được sự đồng ý hướng dẫn trước từ giáo
Workshop “Ứng dụng giải pháp CRM để hiểu khách hàng” khoa Công nghệ thông tin kinh doanh  Ngày nay, Big
Thông báo về quy trình <link> Thư mục chia sẽ những biểu mẫu và tài nguyên khác <link> Trong thư