KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
THÔNG TIN MỚI NHẤT CHO NGƯỜI HỌC
Thông báo về danh sách sinh viên và giáo viên hướng dẫn TTTN - 2023
Khoa CNTT Kinh doanh thực hiện lớp ôn tập môn thi chủ chốt "Cơ sở hệ thống thông tin" cho
Chương trình hoàn thiện kỹ năng Công nghệ thông tin: Chương trình kỹ năng làm việc chuyên nghiệp:  
Giới thiệu Chương trình Kỹ thuật phần mềm đào tạo cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên
Công văn về việc khung thời gian đào tạo năm 2018
Quyết định về việc ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của người học tại UEH