KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC
Mục tiêu Đào tạo cử nhân ngành Khoa học Dữ liệu nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và
Nhu cầu xã hội Hoạch định các nguồn lực một cách hiệu quả để nhắm đến mục tiêu giảm chi
Nhu cầu xã hội Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) xâm nhập
Nhu cầu xã hội Ngành Thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam hiện nay đang có những bước tăng
Nhu cầu xã hội Hiện nay, ứng dụng công nghệ trong điều hành doanh nghiệp đang được các nhà quản