KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
THÔNG TIN HỆ THỐNG VÀ TRAO ĐỔI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE

Chi tiết thực hiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành IDT áp dụng cho học viên CH từ Khóa 28.
Để đăng ký Giảng bù Online, Quý Thầy/Cô (vào đây) để đăng ký.
Hướng dẫn sử dụng tính năng của giảng viên trong hệ thống Thanh tra Online
Xóa tài liệu đã Post
Chỉnh sửa, cập nhật tài liệu đã Post
Cách Upload tài liệu      
Cách đăng nhập hệ thống - thay đổi Password