Thông tin tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Phần mềm  (Xem chi tiết) Thông tin tuyển dụng Chuyên viên  tư
Khoa BIT thông tin đến các bạn Sinh viên Đại học chính quy K46, Quy trình, biểu mẫu, nội dung
Thông tin đến tất cả các bạn Sinh viên các chuyên ngành ĐHCQ-K46 của Khoa BIT về việc tham dự
Cơ sở mới của Đại học UEH tại Nam Thành phố nằm trên mặt tiền 350m đại lộ Nguyễn Văn
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ ĐẦU 2023 Buổi gặp đầu tiên
Data Analytics & Innovation - DAI’22 17/12/2022 Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022 với chủ đề “Data Analytics
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHẤM CHÉO (chỉ dành cho trường hợp sinh viên làm hình thức Khóa Luận Tốt Nghiệp)
Trong khuôn khổ các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên đặc biệt các bạn đang quan tâm theo học
1. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH - CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ