CÔNG TY TNHH THINK NEXT thông báo tuyển dụng thực tập học kỳ Doanh nghiệp
Thông báo về danh sách sinh viên và giáo viên hướng dẫn TTTN - 2023
Khoa BIT thông tin đến các bạn Sinh viên K45-K46: Bạn nào chưa có doanh nghiệp cho đợt Học kỳ
Mẫu hợp đồng cộng tác hướng dẫn Học kỳ Doanh nghiệp năm 2023:1. UEH ký với cá nhân     
[ ARON JSC ] TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU     Mô tả công việc Quản trị
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Trường Công nghệ và Thiết kế nhiệm kỳ 2020-2025
Hiện nay UEH đã triển khai dịch vụ hồ sơ điện tử có xác thực liên quan đến người học,
Giới thiệu công ty Thuộc tập đoàn Nash Square - Vương quốc Anh, NashTech là công ty công nghệ toàn