[ ARON JSC ] TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU     Mô tả công việc Quản trị
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Trường Công nghệ và Thiết kế nhiệm kỳ 2020-2025
Hiện nay UEH đã triển khai dịch vụ hồ sơ điện tử có xác thực liên quan đến người học,
Giới thiệu công ty Thuộc tập đoàn Nash Square - Vương quốc Anh, NashTech là công ty công nghệ toàn
Thông tin tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Phần mềm  (Xem chi tiết) Thông tin tuyển dụng Chuyên viên  tư
Khoa BIT thông tin đến các bạn Sinh viên Đại học chính quy K46, Quy trình, biểu mẫu, nội dung
Thông tin đến tất cả các bạn Sinh viên các chuyên ngành ĐHCQ-K46 của Khoa BIT về việc tham dự
Cơ sở mới của Đại học UEH tại Nam Thành phố nằm trên mặt tiền 350m đại lộ Nguyễn Văn
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ ĐẦU 2023 Buổi gặp đầu tiên