Số/Ký hiệu 767/TB-ĐHKT-VP Ngày ban hành 04/5/2021 Người ký GS.TS. Sử Đình Thành Bản đầy đủ Tải về    
Phân Hệ Kế Toán, Marketing, Mua hàng, Bán hàng, Nhân Sự, Logistic,... CÔNG TY CP TIÊN PHONG CDS là một
Số/Ký hiệu 633/TB-ĐHKT-VP Ngày ban hành 12/4/2021 Người ký GS.TS. Sử Đình Thành  Bản đầy đủ Tải về Căn cứ
Số/Ký hiệu 564/TB-ĐHKT-QTNNL Ngày ban hành 02/4/2021 Người ký PGS.TS. Trần Mai Đông, Trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực
Thực hiện theo Công văn của UBND TP.HCM về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố
Số/Ký hiệu 211/TB-ĐHKT-VP Ngày ban hành 25/01/2021 Người ký Trần Anh Thanh Sơn Bản đầy đủ Tải về    
Số/Ký hiệu 196/ĐHKT-QTNNL Ngày ban hành 25/01/2021 Người ký GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng  Bản đầy đủ Tải về
Số/Ký hiệu 141/ĐHKT-HĐKKTS2020 Ngày ban hành 25/01/2021 Người ký TM. HĐXCDPGS NĂM 2020, Chủ tịch - GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu
Số/Ký hiệu 2897/KH-ĐHKT-QTNNL Ngày ban hành 31/12/2020 Người ký GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng Bản đầy đủ Tải về