Mô tả các vị trí thực tập: Tester Internship Được đào tạo về quy trình làm việc và nghiệp vụ
Các bạn sinh viên nộp nội dung của thực tập tốt nghiệp tại link này https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfojhbVIDuwaPBu3gxSgIryMwF5DAltam0CXoyIMrDGHrZbXA/viewform?usp=sf_link Các bạn sinh viên
Job Description - INTERN .NET Software Engineer Role: How would you like to join an international software development center in
Tiếp nối sự kiện "Chinh phục nhà tuyển dụng" của công ty R2S, Công ty R2S tổ chức khóa học Online "Hướng
Hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (27/10/1976 - 27/10/2021)
Career Opportunity in Digital Insurance organized by DXC Vietnam - July 14 at 7:00PM - Live Event on MS Teams