Chọn Xử lý thông tin vì mơ ước trở thành doanh nhân. Thật tình cờ nó trở thành xu thế thời
About City University of Seattle City University of Seattle is a private nonprofit university accredited through the doctoral level. CityU
Đề tài: Thu thập và phân tích dữ liệu mạng xã hội phục vu hoạt động nghiên cứu thị trường.
Đề tài: Ứng dụng công nghệ trong quảng cáo trực tuyến,
Ngân hàng Đông Á đang tuyển các vị trí IT như sau: 1. Chuyên viên Điều phối dự án CNTT -
Phòng hệ thống thông tin quản lý (MIS) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đang có nhu cầu tuyển
Hàng năm khoa Công nghệ thông tin kinh doanh (CNTTKD) đều duy trì hoạt động sinh hoạt học thuật (SHHT)
Quyết định về việc đổi tên Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
GIỚI THIỆU LĨNH VỰC ĐIỆN TOÁN Lĩnh vực điện toán (computing), hay tin học, bao gồm các ngành đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH KẾ HOẠCH TUYỂN SINH