Quy chế Làm việc của Trường thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số hiệu 3753/QC-ĐHKT-QTNNL Ngày
Chuỗi seminar từ doanh nghiệp R2S dành cho sinh viên với 2 nội dung: - Từ việc học đến việc
Thông tin chi tiết xem          (tại đây)
CHƯƠNG TRÌNH “THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ HUẤN LUYỆN TUYỂN DỤNG” Số lượng: 35 Back-end Developer, 25 Front-end Developer, 20
CÔNG TY CP TIÊN PHONG CDS là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm Quản trị doanh
Hàng năm khoa Công nghệ thông tin kinh doanh (CNTTKD) đều duy trì hoạt động sinh hoạt học thuật (SHHT)
INTERN PROGRAM IN Nov 2021 INTERN PROGRAM NAME QUANTITY COBOL INTERN 15 JAVA INTERN 15 BUSINESS ANALYST INTERN 15 DEVOPS
 NỘI DUNG CHIA SẺ: - Business Analyst (BA) là gì? - Nhu cầu tuyển dụng vị trí BA? - BA