DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHẤM CHÉO (chỉ dành cho trường hợp sinh viên làm hình thức Khóa Luận Tốt Nghiệp)
Trong khuôn khổ các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên đặc biệt các bạn đang quan tâm theo học
1. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH - CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ
Do nhu cầu phát triển của Hệ thống, VUS có nhu cầu tuyển dụng trợ giảng chương trình coding cho
Thông tin chi tiết về việc nộp Khóa luận Tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2022 1. Thời gian giáo
Thông tin về Đề cương và biểu mẫu dùng cho làm thực tập tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2022
Thông tin về vị trí tuyển: Số lượng: 02 bạn. Vị trí Fresher. Hình thức: Fulltime (từ Thứ 2 đến
DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - ĐỢT THÁNG 8 - 2022 - Khoa