KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
VIÊN CHỨC KHOA CNTTKD

Tập thể Khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh (CNTTKD), tiền thân là Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh (2012-2016) và Khoa Tin học quản lý (2001-2012), được xây dựng dựa trên nền tảng là bộ môn Tin học thuộc khoa Toán-Thống kê-Tin học. Ngay từ năm 1978, nhà trường đã triển khai chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học xử lý thông tin kinh tế nhằm cung cấp lực lượng cán bộ khoa học có trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực ứng dụng máy tính điện tử phục vụ nhu cầu xử lý số liệu, tính toán các chỉ số cũng như mô hình hóa các bài toán kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, xây dựng các hệ thống quản lý tự động hóa trên máy tính điện tử. Kể từ năm 1991, Khoa Toán-Thống kê-Tin học bắt đầu đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý thuộc ngành Hệ thống thông tin kinh tế (Economic Information Systems), là 1 trong 5 ngành chính thuộc khối ngành kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Hệ thống thông tin kinh tế, Kinh tế, Tài chính) trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

Trong kỷ nguyên hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông, chương trình đào tạo của Khoa CNTTKD thường xuyên được điều chỉnh và đổi mới nhằm bắt kịp chất lượng đào tạo và cũng như tiếp cận nguồn tri thức thế giới, kết hợp lý thuyết với thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp. Bên cạnh hoạt động đào tạo, Khoa cũng tích cực liên kết, đẩy mạnh hợp tác với nhiều doanh nghiệp phát triển phần mềm như: công ty phần mềm kế toán FAST, CSC, Global Cyber Soft, FPT, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Á Châu, Cục Thống kê TP.HCM, Đại học Kinh tế quốc dân, khoa CNTT- Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM… nhằm thúc đẩy công tác hướng nghiệp và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên. Ngoài ra, Khoa cũng tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo liên kết với các trường có uy tín ở nước ngoài.

Hiện tại Khoa có 22 giảng viên và 2 thư ký khoa, trong đó có 7 tiến sĩ, 6 NCS, 8 thạc sĩ và 1 cử nhân. Các giảng viên của Khoa là những người có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản theo các chuyên ngành tin học quản lý, kinh tế và khoa học máy tính trong nước cũng như ở các nước phát triển trên thế giới như Úc và Hoa Kỳ, với nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, khoa có 2 chuyên ngành đào tạo là Hệ thống thông tin kinh doanh và Thương mại điện tử với 3 bộ môn: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin và Công nghệ Thương mại điện tử. Bộ môn là môi trường làm việc mang tính chuyên môn cao, giúp giảng viên cùng nhau nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, bài giảng và phương pháp giảng dạy thông qua các buổi hội thảo chuyên ngành định kỳ của giảng viên.

Với ngành có đặc tính gắn liền với quy trình nghiệp vụ hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức và gắn liền với việc ứng dụng công nghệ thông tin, tất cả giảng viên phải luôn thực hiện công việc nghiên cứu nâng cao chuyên môn cùng với những hoạt động tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức bên ngoài về giải pháp tin học. Điều này đã giúp giảng viên xây dựng được những bài giảng mang tính chuyên môn cao và ngày càng sinh động, hữu ích hơn với những tình huống thật trong cuộc sống từ chính kinh nghiệm của giảng viên trong việc vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.

BAN LÃNH ĐẠO KHOA