KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học vị: Tiến sĩ - Chức danh: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ  —  Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Hà Nội—  Chuyên ngành: Khoa học Máy tính
Học vị: Thạc sĩ (NCS)  —  Nơi đào tạo: Vietnam National Univ. — Chuyên ngành: Khoa học máy tính — 
Học vị: Tiến sĩ - Nơi đào tạo: Hoa Kỳ - Chức danh: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ - Chức danh: Giảng viên chính
Hoc vị: Thạc sĩ (NCS)  —  Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa TP.HCM — Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Học vị: Tiến sỹ  —  Nơi đào tạo: TBA —  Chuyên ngành: TBA —  Chức danh: Giảng viên —  Hướng
Học vị: Thạc sĩ (NCS)  —  Nơi đào tạo: AIT (Thailand) — Chuyên ngành: Khoa học máy tính —  Chức
Học vị: Tiến sỹ  —  Nơi đào tạo: UTS - Australia —  Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý
Hoc vị: Tiễn sĩ  —  Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) — Chuyên ngành: Hệ
Học vị: Thạc sĩ  —  Nơi đào tạo: Vietnam National Univ. — Chuyên ngành: Khoa học máy tính —  Chức