KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
THÔNG TIN MỚI NHẤT CHO NGƯỜI HỌC
Ôn thi tuyển sinh cao học IDT
Khoa CNTT Kinh doanh thực hiện lớp ôn tập môn thi chủ chốt “Cơ sở hệ thống thông tin” cho
Read more.
Các Khóa đào tạo của ISC Quang trung
Chương trình hoàn thiện kỹ năng Công nghệ thông tin: Chương trình kỹ năng làm việc chuyên nghiệp:  
Read more.
Công nghệ Phần mềm
Nhu cầu xã hội Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) xâm nhập
Read more.
Khung thời gian đào tạo năm 2018
Công văn về việc khung thời gian đào tạo năm 2018
Read more.
Quy tắc ứng xử của người học tại UEH
Quyết định về việc ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của người học tại UEH
Read more.
Các chuyên ngành tin học
Các chuyên ngành đào tạo
GIỚI THIỆU LĨNH VỰC ĐIỆN TOÁN Lĩnh vực điện toán (computing), hay tin học, bao gồm các ngành đào tạo
Read more.