KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
THÔNG TIN HỆ THỐNG VÀ TRAO ĐỔI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE

Công văn chi tiết thực hiện LV thạc sĩ
Chi tiết thực hiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành IDT áp dụng cho học viên CH từ Khóa 28.
Read more.
Hướng dẫn ĐK Giảng bù Online
Để đăng ký Giảng bù Online, Quý Thầy/Cô (vào đây) để đăng ký.
Read more.
Hướng dẫn đăng ký nghỉ Giảng Online
Hướng dẫn sử dụng tính năng của giảng viên trong hệ thống Thanh tra Online
Read more.
Điều chỉnh thông tin cá nhân
Read more.
Tạo lưu trữ cho User
Read more.
Thêm khung tài liệu cho User
Read more.
Tạo User
Read more.
Xóa tài liệu Post
Xóa tài liệu đã Post
Read more.
Chỉnh sửa, cập nhật tài liệu
Chỉnh sửa, cập nhật tài liệu đã Post
Read more.
Hướng dẫn Upload tài liệu
Cách Upload tài liệu      
Read more.