KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC
Thạc sỹ Hệ thống TT quản lý
Tên chương trình: Thạc sĩ kinh tế Trình độ đào tạo: Cao học Loại hình đào tạo: Chính quy Chuyên
Read more.
Ngành Thương mại điện tử
Nhu cầu xã hội Ngành Thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam hiện nay đang có những bước tăng
Read more.
2018: Công nghệ Thông tin
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đang tạo điều kiện thuận lợi cho công nghệ thông tin
Read more.
Hệ thống thông tin kinh doanh
Nhu cầu xã hội Hiện nay, ứng dụng công nghệ trong điều hành doanh nghiệp đang được các nhà quản
Read more.
Các chuyên ngành tin học
Các chuyên ngành đào tạo
CÁC LĨNH VỰC ĐIỆN TOÁN Theo hiệp hội điện toán Hoa kỳ (ACM), Khoa học điện toán (computing – hay
Read more.