KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC
Khoa học dữ liệu
Mục tiêu Đào tạo cử nhân ngành Khoa học Dữ liệu nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và
Read more.
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
Nhu cầu xã hội Hoạch định các nguồn lực một cách hiệu quả để nhắm đến mục tiêu giảm chi
Read more.
Công nghệ Phần mềm
Nhu cầu xã hội Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) xâm nhập
Read more.
Thương mại điện tử
Nhu cầu xã hội Ngành Thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam hiện nay đang có những bước tăng
Read more.
Hệ thống thông tin kinh doanh
Nhu cầu xã hội Hiện nay, ứng dụng công nghệ trong điều hành doanh nghiệp đang được các nhà quản
Read more.
Thạc sỹ Công nghệ thiết kế thông tin & truyền thông
Tên chương trình: Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông (Information Design and Technology) Trình độ đào tạo:
Read more.
Các chuyên ngành tin học
Các chuyên ngành đào tạo
GIỚI THIỆU LĨNH VỰC ĐIỆN TOÁN Lĩnh vực điện toán (computing), hay tin học, bao gồm các ngành đào tạo
Read more.
Chuyên ngành HTTT Kinh doanh – LTĐH
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
Read more.
Chuyên ngành Thương mại điện tử – LTĐH
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH KHÓA 23
Read more.