KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
CỰU GIẢNG VIÊN

Nguyễn Minh San
Giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm
Read more.
Đoàn Thiện Ngân
Nguyên Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm (nhiệm kỳ 2001-2016)
Read more.
Vũ Thị Liên Hương
Nguyên Trưởng khoa (nhiệm kỳ 2001-2011)
Read more.
Nguyễn Quốc Hùng
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên chính
Read more.
Huỳnh Ngọc Liễu
Nguyên Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin (nhiệm kỳ 2001-2016)
Read more.
Phạm Du Liêm
Nguyên Phó trưởng khoa (nhiệm kỳ 2001-2006)
Read more.
Nguyễn Tiến Đạt
Nguyên Phó trưởng Khoa (nhiệm kỳ 2001-2006)
Read more.
Hoàng Anh Tuấn
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên
Read more.

Tập thể CNTTKD tri ân các thầy cô đã có những đóng góp lớn lao cho Khoa trong những ngày đầu thành lập.