KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
CỰU GIẢNG VIÊN

Phạm Du Liêm
Nguyên Phó trưởng khoa (nhiệm kỳ 2001-2006)
Read more.
Hoàng Anh Tuấn
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Nguyễn Quốc Hùng
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên chính
Read more.
Hứa Thị Ngọc Nga
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên chính
Read more.
Huỳnh Ngọc Liễu
Nguyên Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin (nhiệm kỳ 2001-2016)
Read more.
Đoàn Thiện Ngân
Nguyên Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm (nhiệm kỳ 2001-2016)
Read more.
Nguyễn Trung Trực
Học vị: Cử nhân – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Nguyễn Minh San
Giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm
Read more.
Nguyễn Tiến Đạt
Nguyên Phó trưởng Khoa (nhiệm kỳ 2001-2006)
Read more.
Vũ Thị Liên Hương
Nguyên Trưởng khoa (nhiệm kỳ 2001-2011)
Read more.

Tập thể CNTTKD tri ân các thầy cô đã có những đóng góp lớn lao cho Khoa trong những ngày đầu thành lập.